انتخاب وب سایت مورد نظر :

دسترسی سریع :

تاریخچه :

روابط عمومی در دانشگاه به مسئله ای می پردازد که موضوع آن ایجاد تفاهم وتعامل بین حوزه های مختلف دانشگاه از یک طرف و تفاهم وتعامل دانشگاه با اجتماع وادارات و ساز مان های بیرون از دانشگاه از طرفی دیگر میباشد.روابط عمومی نقش کلیدی در انعکاس فعالیت ها و دستاوردهای دانشگاه داشته و می تواند به ارتقاء جایگاه واحد در افکار عمومی کمک نماید . تبیین صحیح خدمات و دستاوردهای واحد می تواند چهره های تاثیر گذار در سطح منطقه را برای تعامل بیشتر با دانشگاه مجاب ساخته و این بخش با تنویر افکار عمومی نزد جامعه سبب جذابیت دانشگاه به عنوان مکانی ایده آل برای ورود و ادامه تحصیل می گردد. در این راستا بخش روابط عمومی و اطلاع رسانی واحد با ۳ شاخصه سرعت عمل  ، شفافیت و صداقت ، تلاش های مستمری را طی سالهای گذشته داشته است

خلاصه وظایف و عملکرد :

مجموعه فعالیت ها ی روابط عمومی را میتوان به شرح ذیل ذکر نمود

درج اخبار واحد بر روی سایت واحد

کسب اشتهار،خوشنامی ورضایت از طرف کارمندان،استادان،دانشجویان وهمچنین رضایت مردمی برای واحد

ایجاد و تقویت تفاهم بین مدیریت وکارکنان واحد

ایفای نقش واسطه بین مدیریت واحد وادارات شهرستان

سخنگویی واحد در زمینه های مختلف

ایجاد فرصت اظهار نظر برای مسئولان واحد در رسانه ها

مشاوره با مدیریت واحد

انجام بعضی از وظایف واحد در ارتباطات سازمانی ومراودات اجتماعی

هدایت اطلاع رسانی استادان،کارکنان و دانشجویان

توسعه حسن احترام وتعلق در کارکنان

رسیدگی به صندوقهای انتقادات وپیشنهادات مستقر در دانشکده ها و درمیان گذاشتن آن با مدیریت درهر ماه یکبار

آگاه نمودن کارکنان از برنامه ها وخط مشی های واحدوآینده نگری

چاپ بروشورعملکرد واحد جهت اطلاع استادان ودانشجویان وکارکنان واحد وتغییرات احتمالی با چاپ هر ۶ ماه یکبار

شرکت مستمردر جلسات هیأت رئیسه وشورای فرهنگی و جلسات برون دانشگاهی  و ارتباط مستقیم با مسئولین واحد

تهیه عکس وفیلم از فعالیتهاو مراسمات وهمایشها وسمینارهای واحد وایجاد آرشیوهای سمعی وبصری

تعظیم شعائر وبرگزاری مراسمات مذهبی ومناسبتها

شرکت مستمروفعال درمراسم ها  راهپیمایی های مناسبتی

چاپ ودرج آگهی،پرتاژ،مناقصات،مزایده ها در روزنامه های کثیرالانتشار در سطح منطقه و کشور

 تهیه و تدوین اخبار و ارسال آن به خبر گزاری ها

اجرای طرح تکریم ارباب رجوع

انجام امور طراحی و گرافیکی بنرها و صفحات چاپی

شرکت در نمایشگاه روابط عمومی های دانشگاهی

مشارکت در برگزاری جشن فارغ التحصیلی دانش آموختگان و جشن ازدواج دانشجویی

 مشارکت در برگزاری سمینارها وهمایشهای واحد

اطلاع رسانی در پذیرش دانشجوی بدون کنکور

برگزاری جلسات توجیهی دانشجویان جدید الورود

 نصب پلاکادرهایی جهت مناسبت های ملی و مذهبی

تعامل مطلوب و ارتباط خبری با واحد مرکزی خبر شهرستان و اصحاب رسانه کشور

ارسال اخبار دانشگاه به روزنامه ها ی کثیرالانتشار در سطح منطقه و کشور

برگزاری جلسات پرسش و پاسخ رئیس و هیأت رئیسه با دانشجویان ، استادان و کارمندان

برگزاری جشن سالروز تأسیس واحد

تهیه و پخش روزنامه ها هر روز به حوزه های  مختلف واحد

برگزاری مراسم تجلیل از خبرنگاران به مناسبت روز خبرنگار۱۷ مرداد

همکاری و تعامل با تشکل های دانشجویی وانجمن های علمی جهت اجرای مراسمات

شرکت در نمازهای جمعه ورامین و پیشوا با حضور هیأت رئیسه و کارکنان ودیدار باائمه جمعه

برگزاری جشنواره  های متنوع فرهنگی و مذهبی